Finaste Gap I Vardagens Aktiviteter Bilder

Gap I Vardagens Aktiviteter

Gap I Vardagens Aktiviteter

XXX LIBRIS - GAP i vardagens aktiviteter : Pics

Background: Shift work is performed in different times, often in evenings and during weekends. Shift work contributes to reduced participation in everyday activities which in turn affects the quality of life and family life. Purpose: To describe Gap I Vardagens Aktiviteter occupational performance and experience of participation in everyday activities among shift workers. Method: A questionnaire study was made at an industrial workplace where 30 shift workers participated.

The aim of the instrument is to study participation in everyday activities by measuring what people do and to what extent they want to do it. Shift workers were divided into each shift in order to study variations in occupational performance.

Collected and processed data is presented using descriptive statistics. Conclusion: Shift workers in the study Madalina Ghenea Nude good participation in their everyday activities despite shift work.

Bakgrund: Skiftarbete är arbete som Gap I Vardagens Aktiviteter på rullande schema, ofta under kväll och helger. Den fysiska hälsan påverkas negativt vid denna typ av arbete. Skiftarbete bidrar även till nedsatt delaktighet i vardagliga aktiviteter som därmed påverkar bland annat livskvalitet och familjeliv.

Syfte: Att beskriva aktivitetsutförande och upplevelse av delaktighet i vardagliga aktiviteter bland skiftarbetare. Metod: En enkätstudie gjordes på en industriarbetsplats i Jönköping där 30 skiftarbetare deltog. Instrumentet avser att studera delaktighet i vardagliga aktiviteter genom att mäta vad en person gör samt i vilken grad personen vill utföra aktiviteten. Skiftarbetare delades Ryan Newman Halloween i respektive skift för att se variationer i aktivitetsutförande.

Insamlad och bearbetad data presenterades via deskriptiv statistik. Resultat: Skiftarbetarna utförde alla aktiviteter Gap I Vardagens Aktiviteter ingick i instrumentet men upplevde olika nivåer av delaktighet.

Flest aktivitetsgap fanns inom aktivitetskategorin I-ADL. Slutsats: Skiftarbetarna i studien upplever god delaktighet Gap I Vardagens Aktiviteter sina vardagliga aktiviteter trots skiftarbete. DiVA diva-portal. Please wait English Svenska Norsk. Cite Export. Permanent link. Citation style. Output format. Create Close. Rydå, Marita, extern universitets adjunkt. Wressle, Ewa. Upplevd delaktighet i vardagliga aktiviteter vid skiftarbete kB downloads.

The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available. Altmetric score. About DiVA Portal. About the DiVA Consortium. DiVA Logotyp.

Gap I Vardagens Aktiviteter

Gap I Vardagens Aktiviteter

Gap I Vardagens Aktiviteter

Background: Shift work is performed in different times, often in evenings and during weekends. Shift work contributes to reduced participation in everyday activities which in turn affects the quality of life and family life. Purpose: To describe the occupational performance and experience of participation in everyday activities among shift workers.

Gap I Vardagens Aktiviteter

Occupational Gaps Questionnaire [OGQ] utvecklades för att undersöka i vilken grad personer deltar i de aktiviteter i dagliga livet som de vill önskar delta i, och det är det instrument jag kommer att använda för mitt projekt. OGQ består av frågorna “utför du aktiviteten?” och “vill du utföra aktiviteten?” för 30 aktiviteter – exempelvis: handla, sköta hemmets ekonomi, ha en hobby, läsa böcker, umgås med .

Gap I Vardagens Aktiviteter

Gap I Vardagens Aktiviteter

01/01/ · Pris: kr., Skickas inom vardagar. Köp GAP i aktiviteter - instrument som mäter delaktighet genom att fånga skillnaden mellan vad klienten vill göra och faktiskt gör, version () av Gunilla Eriksson på sakman.net

Mina bibliotek. Läs mer om hur det funkar här. Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst. Länka till posten. Öppettider, adress m.
2021 sakman.net